Becikowe - komu przysługuje, jak je otrzymać.

Narodziny dziecka, to wyjątkowy czas w życiu każdej rodziny. Po dziewięciu miesiącach oczekiwania, nareszcie możemy zobaczyć i przytulić własnego potomka. Narodzinom towarzyszą wielkie emocje. Strach, przeplata się ze szczęściem. Ból i obawa towarzyszące podczas porodu, zastąpione są uczuciem euforii i radości z widoku nowego członka rodziny.
Lecz kiedy emocje już opadną, a przyszła mama wróciła już z niemowlęciem do domu, trzeba zastanowić się jakie świadczenia możemy otrzymać z okazji narodzin dziecka.

Co to jest becikowe?
Becikowe, jest to jednorazowa zapomoga, otrzymywana z tytułu urodzenia żywego dziecka. Wypłacana jest ona od 2006 roku. Becikowe przysługuje matce, lub ojcu, oraz opiekunowi prawnemu dziecka, jeśli ich miesięczne dochody nie przekraczają 1922 zł netto na jednego członka rodziny. Kolejnym ważnym warunkiem, by otrzymać becikowe jest objęcie opieką ginekologiczną przyszłej mamy od 10. tygodnia ciąży.

Ile wynosi becikowe?
Kwota jednorazowej zapomogi wynosi 1000 zł na każde żywo urodzone dziecko. Wynika z tego, że jeśli w danej rodzinie urodzą się bliźniaki, kwota ta wynosi 2000 zł, jeśli trojaczki kwota wzrasta do 3000 zł.
Suma ta jest zwolniona z podatku, a więc podane pieniądze są kwotą faktyczną, jaką rodzic dostanie z tytułu narodzin dziecka. Nie obowiązuje również żadna opłata podczas składania wniosku o becikowe.
Jest to spory zastrzyk finansowy, który bardzo się przydaje, gdy pojawia się nowy członek rodziny. Wraz z narodzinami dziecka, wydatki w danej rodzinie diametralnie rosną.

Kiedy należy złożyć wniosek o becikowe?
Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później, niż 12 miesięcy po narodzinach dziecka. Podczas składania wniosku, dziecko powinno mieć już swój numer PESEL.

Jakie dokumenty do becikowego?
– skrócony odpis aktu urodzenia, lub (jeśli nieznany jest ojciec dziecka) odpis zupełny aktu urodzenia,
– kolejnym ważnym dokumentem jest kserokopia dowodu osobistego rodzica, lub osoby ubiegającej się o becikowe,
– zaświadczenie, że przyszła mama była objęta opieką ginekologiczną od 10. tygodnia ciąży, wydane przez lekarza, lub położną,
– oświadczenie, że nie pobrano jeszcze zapomogi na dane dziecko,
– wykaz dochodów rodziny za ubiegły rok, wydany przez urząd skarbowy,
– w przypadku opiekuna prawnego, ważne jest również zaświadczenie zawierające datę objęcia dziecka opieką prawną.

Wniosek o przyznanie becikowego składa się w urzędzie gminy, lub ośrodku pomocy społecznej w danym miejscu zamieszkania.

Jaki jest czas oczekiwania na becikowe?
Decyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi musi być wydana do 30 dni od złożenia kompletu dokumentów. Jeśli rodzic, lub opiekun prawny złożył wniosek do 10. dnia danego miesiąca, decyzje powinien otrzymać do końca danego miesiąca. Natomiast jeśli wniosek był złożony po 10. dniu miesiąca, decyzja wydana będzie do końca miesiąca następnego.

Warto wiedzieć, że istnieje jednorazowa zapomoga, otrzymywana z tytułu narodzin dziecka, ponieważ każda kwota pieniędzy na początku macierzyńskiej drogi, bardzo się przyda.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here