Kancelaria prawna

Korzystanie z usług prawników nie zawsze musi kojarzyć się z problemami, przestępstwami, groźbą utraty majątku czy wolności. Ze względu na złożoność obowiązujących przepisów prawnych wielu z nas ma trudności ze zrozumieniem i interpretacją treści dokumentów urzędowych. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej osób korzysta z opieki kancelarii prawnych. Kogo zatrudniają takie instytucje?

Kancelaria prawna, czyli jaka?

Przeglądając reklamowe oferty kancelarii spotykamy różne określenia kancelarii: prawna, adwokacka, radcowska. Teoretycznie można wnioskować, że na czele kancelarii adwokackiej stoi adwokat, w kancelarii radcowskiej klientami zajmie się radca prawny, a w kancelarii prawnej – no właśnie kto? I tu dochodzimy do problemu z interpretacją nazwy. Kancelaria prawna to może być instytucja prowadzona przez osobę z wykształceniem prawniczym bez tytułu zawodowego, który to uzyskuje się po odbyciu aplikacji i zdaniu egzaminu. Ale mianem kancelarii prawnej bardzo często określa się również wielkie kancelarie będące spółkami kliku adwokatów i/lub radców prawnych. Kancelarie -spółki najczęściej mają w nazwie imię i nazwisko najważniejszego wspólnika – tak zwanego głównego partnera zarządzającego. Czasem są to dwa – trzy nazwiska równorzędnych partnerów.

Kto może znaleźć zatrudnienie w dużej kancelarii prawnej?

Właściciele kancelarii to z reguły adwokaci ze sporym doświadczeniem i stażem. Wspólnikami zostają na zasadzie porozumienia przy powoływaniu kancelarii lub wchodzą do spółki już istniejącej na zaproszenie właścicieli. Takie zaproszenie uzyskują prawnicy wykazujący się szczególnymi kompetencjami i skutecznością w działaniu. Kancelarie w pierwszym rzędzie zatrudniają więc adwokatów.

Kolejną grupą prawników pożądanych z kancelarii są radcy prawni.

Tu swoje miejsce znajdą także absolwenci studiów prawniczych, którzy chcą odbyć staż aplikancki.

Wielkie kancelarie zatrudniają rzeczników patentowych, doradców podatkowych oraz prawników zagranicznych. Częstą praktyką jest posiłkowanie się wiedzą i umiejętnościami wybitnych ekspertów z zakresu prawa lub innych obszarów nauki, polityki, gospodarki, życia społecznego. Eksperci nie są związani umowami – pracują na zlecenie kancelarii. W gronie ekspertów czasem spotyka się emerytowanych właścicieli lub pracowników kancelarii, którzy świadczą usługi w ramach honorowego członkostwa.

Praca w kancelarii prawnej podczas studiów

Studenci kierunków prawniczych często rozpoczynają pracę jeszcze w trakcie trwania studiów. Nie zajmują ważnych stanowisk, nie powierza się im spraw wymagających reprezentowania klientów przed sądem czy w urzędach. Adepci prawa uczą się tworzyć pisma procesowe i inne ważne dokumenty, poszukują w prawniczych kodeksach i księgach kazusów oraz interpretacji przepisów. Są osobami wspomagającymi pracę zawodowych prawników i w ten sposób nabywają doświadczenia, które wykorzystają po studiach.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here