Jak napisać CV do pracy?

W dzisiejszych czasach jest duża konkurencja na rynku pracy. Poprawnie napisane CV jest podstawą w poszukiwaniu wymarzonego zawodu lub pracy. W CV trzeba przekazać najważniejsze informacje o sobie, a także takie, które są interesujące i mogą zainteresować osobę czytającą dokument.
Duże doświadczenie oraz wykształcenie jest bardzo cenionym i ważnym atutem, jeśli jednak jest źle napisane np. są dobrane złe słowa lub są nieprecyzyjnie sformułowane, oferta może nie być już tak atrakcyjna i wyglądać na bezużyteczną.

Przedstawię krok po kroku podstawowe zasady tworzenia CV i jakie najważniejsze informacje powinny być w nim zawarte.
(CV – CURRICULUM VITAE)

1. DANE OSOBOWE

Najważniejsze dane osobowe, czyli:

imię i nazwisko:
– adres: (aktualny adres zamieszkania, a nie zameldowania)
– telefon komórkowy i stacjonarny (jeśli oczywiście jest)
– e-mail: ( jest on bardzo ważny i najlepiej, aby w adresie pojawiło się Twoje imię i nazwisko)
– datę urodzenia:
CV powinno zawierać Twoje dotychczasowe zdjęcie i warto wybrać je bardzo starannie, bo to tak na prawdę robi pierwsze wrażenie dla osoby, która go czyta lub przeprowadza rekrutację. Profesjonalne, ładne, kolorowe zdjęcie, może z uśmiechem na twarzy?

2. Wykształcenie:

W tym miejscu należy wpisać typy szkół, które zostały przez Ciebie ukończone, które ukończyłeś i powinno się pisać w odwrotnej chronologii tzn.

Szkoła wyższa:

data rozpoczęcia nauki – data zakończenia nauki
nazwa uczelni: (cała pełna nazwa)
kierunek:
specjalność: (można również podać tytuł swojej pracy dyplomowej, jeśli oczywiście ma ona jakiś związek z poszukiwanym stanowiskiem.)
Szkoła średnia:

data rozpoczęcia szkoły i data zakończenia nauki: (dzień, miesiąc, rok)
nazwa szkoły: (pełna nazwa szkoły, placówki)
Można pominąć, ale nie trzeba, jeśli szkoła średnia nie ma żadnego związku ze stanowiskiem pracy.

3.Doświadczenie zawodowe:

W tym miejscu wpisz swoje doświadczenie zawodowe. Wymień tu swoje odbyte staże, praktyki, jeśli np. jesteś jeszcze absolwentem. A jeśli masz duże doświadczenie zawodowe, wypisz tylko miejsca pracy, które są pokrewne ze stanowiskiem pracy. Również to powinno być napisane w odwrotnej chronologii.

dokładna data rozpoczęcia pracy i zakończenia pracy
nazwa firmy: ( lub też branża)
stanowisko, na którym pracowałeś, najważniejsze informacje, rzeczy, które tam robiłeś (to, co może być przydatne do pracy oraz jest interesujące)

4. Dodatkowa działalność:

Tu należy napisać np. do jakiej organizacji przynależałeś lub należysz, w jakich uczestniczyłeś konkursach i jakie były ich osiągnięcia (oczywiście jeśli były), koła naukowe itp. Jeśli nie masz takich informacji, to ten punkt możesz ominąć.

5. Umiejętności

Tu przedstawiasz swoje zdolności i bardzo ważne jest pisanie precyzyjne jeśli np:

-znasz język angielski, to napisz, w jakim stopniu:
-gdy posiadasz jakieś certyfikaty, to również wszystkie wymień
– umiejętności obsługi komputera np. jakie znasz programy

6. Zainteresowania

Wypisujesz Twoje najbardziej ciekawe zainteresowania lub hobby. Unikaj ogólników. Pisz prawdę, ponieważ mogą być jednym z tematów na rozmowie kwalifikacyjnej.

7. KLAUZULA O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Pamiętaj, by umieścić tę klauzulę, aby m.in. pracodawca mógł się z Tobą skontaktować. Może być ta:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa”.

8. Czytelny podpis

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here