Adopcja - spełnienie marzeń o byciu rodzicem

Dziecko jest dla większości ludzi największym darem od losu, jaki można sobie wyobrazić. Czas oczekiwania na narodziny dziecka w większości rodzin jest wypełniony radością, a kiedy dziecko przychodzi już na świat staje się oczkiem w głowie rodziców i dziadków.
W dzisiejszym świecie jest niestety coraz więcej rodzin, które borykają się z problemem niepłodności lub mają problemy z utrzymaniem i donoszeniem ciąży. Nie sposób opisać bólu takich osób, które nie mogą począć dziecka lub też tracą dzieci na skutek wielu poronień. Lata leczenia i wyrzeczeń są dla takich par drogą przez mękę. W wielu przypadkach szansą na posiadanie dziecka okazuje się być zapłodnienie pozaustrojowe tzw, in vitro. Jest to jednak metoda kosztowna oraz rodząca wątpliwości natury religijnej. Jeśli para nie może począć dziecka w sposób naturalny, a in vitro postrzega jako „zło” jedynym rozwiązaniem okazuje się być adopcja.
Jak adoptować dziecko ? Trzeba wiedzieć, że adopcja jest długim, żmudnym i uczącym cierpliwości procesem. Wymaga od przyszłych rodziców dużo poświęcenia, dużo czasu i pełnego zaangażowania na każdym etapie.
Pierwszy krok to podjęcie współpracy z ośrodkiem adopcyjnym. Jeśli mieszkacie w dużym mieście to na pewno taki ośrodek u Was funkcjonuje. Jeśli nie to trzeba będzie poszukać gdzieś dalej.
Podczas pierwszej wizyty w ośrodku zostaniecie poinformowani jak przebiega procedura adopcyjna dziecka, jakie wymagania musicie spełnić oraz zostaniecie poproszeni o złożenie w ośrodku wymaganych dokumentów, którymi są: życiorys, zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia – dla rodziców nie pozostających w związku małżeńskim, zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją poświadczającą brak przeciwwskazań do opieki nad dzieckiem, opcjonalnie zaświadczenia lekarskie z poradni zdrowia psychicznego, aktualne zdjęcia, kserokopię dowodu osobistego, zaświadczenie o niekaralności przyszłych rodziców, o które występuje do odpowiedniego rejestru karnego sam ośrodek adopcyjny (rodzice nie muszą się o tym martwić).
W Ośrodku adopcyjnym przejdziecie pierwszą weryfikację. Zostaniecie poddani badaniom psychologicznym. Następnie czeka Was krok drugi, czyli analiza i sprawdzenie waszych warunków bytowo-materialnych.
Następnie czeka Was cykl szkoleń i spotkań z psychologami, pedagogami. Zajęcia te mają na celu ukazać parom starającym się o adopcję potencjalne problemy związane z wychowywaniem dzieci adoptowanych. W trakcie tych zajęć personel ośrodka bacznie przygląda się zachowaniom kandydatów na rodziców. Ten etap kończy się kwalifikacją rodziców do adopcji dziecka. Zanim jednak dziecko zostanie przedstawione rodzicom otrzymują oni dokumenty opisujące stan zdrowia dziecka, jego przeszłość oraz opinie lekarza i psychologa. Jeżeli wyrażą chęć spotkania wtedy ośrodek przystępuje do organizowania spotkania potencjalnych rodziców z dzieckiem. Po nawiązaniu kontaktu z dzieckiem rodzice mogą złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o przysposobienie dziecka. Procedury związane z adopcja dziecka mogą niestety trwać nawet 3-4 lata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here